Vilkår og betingelser

Disse Vilkår og betingelser gælder for brugen af tjenesten, som er beskrevet nedenfor. Vi råder dig til at læse disse Vilkår og betingelser omhyggeligt, så du er opmærksom på dine rettigheder og forpligtelser, når du gør brug af ydelser fra Goout.

1. Definitioner

1.1: I disse Vilkår og betingelser bruges følgende udtryk med stort begyndelsesbogstav, både i ental og flertal og i bestemt og ubestemt form. Udtrykkene har følgende betydninger, hvilket er gældende for disse Vilkår og betingelser i sin helhed:

Goout: Bottoms Up Digital ApS, arbejder også under navnene "Goout" og "Cheers", er registreret på denne adresse: Niels Juels Allé 78, 5250 Odense SV, og er et registreret Anpartsselskab med begrænset hæftelse med CVR-nummeret: DK43345109.

Indhold: Alle oplysninger, som gøres tilgængelige af Brugere via Servicen, herunder, men ikke begrænset til, brugernes Konti.

Databank: Al data, som er indsamlet af Goout, herunder profiler og andet indhold.

Service: Tjenesterne, der er udbudt af Goout til Brugeren, som beskrevet i artikel 3.

Bruger: En person, som har oprettet en profil, enten med email og password eller via tredjepart, og gør brug af tjenesterne. Dette omfatter både forældre og værger.

Servicebetingelser: Disse vilkår og betingelser.

Loginoplysninger: Brugerens brugernavn og adgangskode/password, som han/hun/hen bruger til at få adgang til profilen og gøre brug af Servicen.

Intellektuelle rettigheder: Alle rettigheder til intellektuel ejendom og dertilhørende rettigheder, såsom ophavsret, varemærkerettigheder, databaserettigheder, handelsnavnsrettigheder og beslægtede rettigheder samt rettigheder til knowhow og ydelser på lige fod med disse rettigheder (lignende ydelser og ydelser, der kan sammenlignes med en patenteret opfindelse).

Part: en part (Bruger, og/eller Goout) til disse vilkår og betingelser. Ved at bruge Servicen godkender og accepterer du, at du er en part til disse vilkår og betingelser og at de, så vidt det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er gældende når du tager Servicen i brug.

Beskyttelse af personlige oplysninger: Goout' fortrolighedserklæring, som er tilgængelig på hjemmesiden og i appen.

Konto: En konto for Brugeren, som er oprettet af Brugeren, og placeret på Servicen af Brugeren, herunder ved brug af en tredjepartsservice, som kan inkludere fornavn, køn, fødselsdato, lokation og foto.

Hjemmeside: Goout' hjemmeside, som er tilgængelig via https://goout.dk og alle undersider og subdomæner.

App: Appen, Goout, som er tilgængelig via Google Play Store og App Store, samt via Hjemmesiden.

Udskænkningssted: En bar, festival, stadion, event, koncert, spisested mm., hvor man kan købe mad og drikke.

2. Generelt

2.1: Goout forbeholder sig retten til enhver tid til at ændre og/eller føje til disse Servicebetingelser. De mest aktuelle Servicebetingelser vil altid kunne findes på Hjemmesiden, eller vil blive offentliggjort for dig, når du bruger Appen. Skulle du fortsætte med at bruge Servicen efter en ændring eller tilføjelse til disse Servicebetingelser, accepterer du uigenkaldeligt de reviderede og/eller udvidede Servicebetingelser. Hvis du ikke accepterer de reviderede og/eller udvidede Servicebetingelser, er den eneste mulighed at stoppe med at bruge Servicen og slette din profil.

3. Beskrivelse af Servicen

3.1: Servicen giver dig mulighed for at oprette en konto, som kan ses af andre brugere af Appen, når du giver dem tilladelse til det. Formålet med Servicen er, via Appen, at samle privatpersoner eller professionelle personer, der vil bestille og betale for deres varer på en nem måde, når de besøger et Udskænkningssted, det være en bar, festival, stadion, event, koncert, spisested eller andet. Brugerne kan på baggrund af deres konto desuden lokalisere sine venner på et kort, modtage tilbud fra udskænkningssteder, bestille og betale billetter til diverse koncerter og events mm.

3.2: Servicen tilbyder at Brugeren får adgang til databasen, som består af Udskænkningssteder, med det formål at nedbringe tiden, man bruger i baren på at stå i kø og vente, ved at tilbyde et nytænkt bestillings- og betalingssystem.

4. Adgang til Servicen og tilgængelighed

4.1: Du skal oprette en konto på den måde, der er beskrevet i Appen eller på Hjemmesiden, for at kunne gøre brug af Servicen. Det er udtrykkeligt ikke tilladt at oprette en konto med navnet på en anden person. Under registreringen skal du angive Loginoplysninger, som du bruger for at få adgang til din konto.

4.2: Du er personligt ansvarlig for at sikre, at dine Loginoplysninger forbliver hemmelige. Det er ikke tilladt at give dine Loginoplysninger til tredjepart. Du er ansvarlig for alle former for brug af Servicen via dine Loginoplysninger. Goout antager, at du er den person, der gør brug af dine Loginoplysninger. Hvis du ved, eller har grundlag for at tro, at dine Loginoplysninger er i hænderne på uvedkommende, skal du straks informere Goout, trods din egen forpligtelse til at foretage dig passende foranstaltninger, såsom at ændre dine Loginoplysninger. Goout er på ingen måde ansvarlig for tab eller skade der skyldes en tredjeparts uautoriserede adgang til eller brug af Hjemmesiden og/eller Servicen.

4.3: Goout er på ingen måde ansvarlig for, eller forpligtet af, dine tab eller skader, der er resultatet af midlertidig eller permanent utilgængelighed eller manglende adgang til, Hjemmesiden eller Servicen.

4.4: Goout giver ingen garantier, forpligtelser eller godtgørelse i forbindelse med Hjemmesiden og Servicens kvalitet, sikkerhed, legitimitet, integritet eller rigtighed, med mindre andet er udtrykkeligt angivet i disse Servicebetingelser.

4.5: Du er selv ansvarlig for køb og/eller korrekt fungerende udstyr og pålidelige kommunikationsfaciliteter (herunder, men ikke begrænset til, internetforbindelse), der er nødvendige for brug af Servicen.

5. Brug af Servicen

5.1: Goout har ikke kendskab til og/eller involvering i Indholdet. Goout er ikke en mæglingstjeneste. Formålet med Servicen er udelukkende at samle udbud og efterspørgsel blandt Brugere og Udskænkningssteder. Goout overvåger ikke kvaliteten af Indholdet eller andre Brugerkendetegn. Goout accepterer derfor intet ansvar for produktets kvalitet eller Brugernes egenskaber og er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af placerede reklamer eller udvalgte Udskænkningssteder.

5.2: Du er forpligtet til at foretage et personligt valg, at bestille, betale og afhente varer, du har bestilt gennem Goout, og for at lave aftaler (herunder, men ikke begrænset til, finansielle aftaler) på baggrund af dine egne ønsker og kriterier. Ansvaret for udvælgelsen af, og beslutningen om at købe, varer gennem Servicen, ligger helt og holdent hos dig. Goout har eftertrykkeligt ingen inddragelse i kontakt mellem Brugere, der benytter Servicen, eller i eventuelle aftaler som er følge af denne kontakt.

5.3: Du er, fuldstændigt og uden begrænsning, ansvarlig for alle handlinger, som du foretager dig ved hjælp af Hjemmesiden eller Servicen.

5.4: Det er ikke tilladt for Brugere at:

 1. (i) gøre brug af andre værktøjer end dem, der er godkendt af Goout; (ii) at gøre brug af data mining, robotter, eller andre former for indsamling af data; (iii) at bruge enhver software og/eller hardware eller nogen former for løsninger (hvad enten det er på eget initiativ eller som bliver stillet til rådighed af andre) til at få adgang til oplysninger, der stilles til rådighed via Dataen; eller (iv) at bruge spiders, scrapers, virus, adware, spyware, worms eller enhver form for ondsindet kode til at få adgang til Dataen.
 2. indsamle oplysninger om andre Brugere via Servicen til andre formål end dem, der er nævnt i disse Servicebetingelser, uden udtrykkelig forudgående, skriftlig tilladelse fra Goout.
 3. kopiere, offentliggøre, videresælge, anvende til kommercielle formål, eller på anden måde stille Indhold, som er skaffet gennem Servicen, til rådighed for tredjepart.
 4. engagere tredjepart for at udføre enhver af de handlinger, der er beskrevet eller nævnt i disse Servicebetingelser.
 5. udføre unødvendig eller overdreven brug af Goout besked-systemer, herunder, men ikke begrænset til, at sende flere beskeder end gennemsnittet, og herved spamme andre Goout-Brugere.

6. Indhold

6.1: Du anerkender og accepterer at Kontoen og/eller andet Indhold, som er stillet til rådighed via Servicen kan bruges og tilgås af andre Brugere. Du anerkender, at Goout ingen indflydelse har på andre Brugeres og/eller eventuelle tredjeparters overholdelse af disse Servicebetingelser.

6.2: Det er forbudt at placere Indhold der:

 1. er diskriminerende med hensyn til udseende, race, religion, køn, kultur, herkomst eller som på anden måde kan fortolkes som skadeligt eller upassende, som fortolket af Goout.
 2. provokerer til vold mod og/eller chikane af en anden eller andre Brugere, eller som fører til, eller er et resultat af, udnyttelse eller misbrug af andre eller som udgør ulovlig aktivitet, eller fremmer ulovlige aktiviteter i henhold til gældende lovgivning.
 3. efter Goout' mening er i modsætning til god opførsel eller god smag eller er, efter Goout vurdering, af en voldelig karakter.
 4. anmoder om personlige oplysninger om mindreårige, hvor de oplysninger om andre er stillet til rådighed, eller hvor personlige kontaktinformationer er inkluderet.
 5. indeholder virus, trojanske heste, worms, bots eller anden software, der kan forårsage skade på et automatiseret system, eller som kan føre til at et sådant system bliver ubrugeligt eller utilgængeligt, eller som kan slette eller tage ejerskab over et sådant system, eller som har til formål at omgå Hjemmesiden eller Servicens sikkerhedsforanstaltninger og/eller Goout EDB-systemer.
 6. er baseret på usandheder og/eller er vildledende, eller som består i at påtage sig en falsk identitet og/eller fejlagtigt antyder, at Brugeren er associeret med Goout.
 7. involverer kædebreve, junk mail eller spamming, som opfordrer til, gennem kommercielle eller ulovlige formål, at adgangskoder, eller andre oplysninger som kan spores til enkeltpersoner, deles.
 8. krænker Goout og/eller tredjeparters rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder i hensyn til beskyttelse af privatlivets fred.
 9. er i modsætning med disse Servicebetingelser, Fortrolighedserklæringen, eller mod nogen anden gældende lovgivning eller regulering, eller som kan skade interesser eller Goout' gode navn.

6.3: Goout forbeholder sig retten til at forkorte, ændre, fjerne eller afvise Indhold fra Hjemmesiden eller Servicen, som Goout finder nødvendigt, uden at du på nogen måde er berettiget til erstatning eller kan stille Goout til ansvar herfor.

6.4: Hvis du er af den opfattelse, at ethvert Indhold krænker dine eller en anden Brugers rettigheder, eller en tredjeparts rettigheder, er du forpligtet til at rapportere dette til Goout på den måde, som er beskrevet i Artikel 12.

7. Betaling

7.1: Goout er som udgangspunkt gratis for Brugeren at benytte. Du kan komme ud for, at bestemte features, services eller sider, kun er tilgængelige mod betaling af et abonnement.

7.2: Goout forbeholder sig retten til at ændre priserne på et eventuelt abonnement med et varsel på mindst tre (3) måneder. Er du ikke enig i ændringen i prisen, har du ret til at holde op med at bruge Servicen og slette din Konto på den dato, hvor ændringen af prisen træder i kraft - eller vælge et gratis abonnement med samme Konto.

7.3: Goout er ikke inddraget i, eller ansvarlig for, priser fremsat af Udskænkningsstederne. Hvis du vælger at gennemføre en betaling, accepterer du og anerkender du, at du er indforstået med Goout' [Handelsbetingelser].

7.4: Betaling sker på den måde, der er beskrevet på Hjemmesiden og i Appen. I tilfælde af, at betalingen ikke sker rettidigt, forbeholder Goout sig retten til straks at opsige aftalen eller til at blokere eller begrænse adgangen til Servicen, indtil det tidspunkt hvor du har overholdt dine betalingsforpligtelser, herunder eventuelle omkostninger og renter.

7.5: Klager i forbindelse med fakturaer og/eller Servicen påvirker ikke din forpligtelse til at betale.

8. Intellektuelle Ejendomsrettigheder

8.1: Intellektuelle ejendomsrettigheder gælder for Servicen, herunder Hjemmesiden, Appen og Dataen, samt eventuelle tekster, touch-and-feel, skabeloner, video, lyd- og fotomateriale, som stilles til rådighed via Hjemmesiden eller Appen, forbliver Goout og/eller dets licensgiveres ejendom.

8.2: Under de betingelser, der er beskrevet i disse Servicebetingelser, giver Goout dig begrænset, personlig, genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke sub-licenserbar adgang til brug af Servicen, herunder Dataen, Indholdet og Hjemmesiden til de formål, der er skitseret i disse Servicebetingelser.

8.3: Du bevarer i princippet de intellektuelle ejendomsrettigheder på dit Indhold. Du anerkender og accepterer, at din upload eller offentliggørelse af Indhold giver Goout royalty-free, verdensomspændende, uigenkaldelig, sub-licenserbar ret til at offentliggøre dette Indhold, at duplikere Indhold og til at lagre Indholdet i Dataen, i det omfang det er nødvendigt for at tilvejebringe Servicen.

8.4: Du giver udtrykkeligt afkald på dine personlige rettigheder, der er nævnt i Artikel 25 i den Danske lovgivning om Ophavsret, herunder retten til at blive benævnt, og retten til at modsætte sig ændringer, i det omfang det er tilladt i henhold til denne lovgivning.

8.5: Du bekræfter over for Goout at du ejer alle rettigheder til Indholdet, og at du er fuldt bemyndiget til at udstede licensen til Goout, efter hensigten i denne Artikel.

8.6: Det er udtrykkeligt forbudt at downloade, kopiere, ændre, foretage reverse engineering, eller at offentliggøre enhver oplysning, der er tilgængelig via Servicen eller Hjemmesiden, eller at anvende sådanne oplysninger til andre formål end dem, der er nævnt i disse Servicebetingelser, med mindre Goout eller de berørte rettighedshavere accepterer dette udtrykkeligt på skrift - eller Dansk Lovgivning udtrykkeligt tillader en sådan brug.

9. Fortrolighed

9.1: Når du opretter din Konto og ved din brug af Servicen, stiller du dine oplysninger til rådighed for Goout. Disse (herunder, men ikke begrænset til, personlige) oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med Goout' [Fortrolighedserklæring] og er i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulativer.

10. Garantier og godtgørelser

10.1: Du er forpligtet overfor Goout og friholder Goout imod eventuelle skader og omkostninger påført eller afholdt af Goout som følge af (i) en culpøs afholdelse af dig i at overholde Servicebetingelserne, (ii) eventuelle handlinger udført af dig i forbindelse med din brug af Servicen, eller (iii) enhver ulovlig handling. Eventuelle omkostninger eller tab, som Goout pådrages i forbindelse med disse påstande, skal betales af dig.

10.2: Du bekræfter over for Goout at alle oplysninger du angiver, men du opretter din Konto eller placerer Indhold, er fyldestgørende, aktuelt og præcist. Du anerkender at rigtigheden, aktualiteten og fuldstændigheden af det Indhold, der offentliggøres er af stor betydning for Servicens optimale funktion.

10.3: Du bekræfter over for Goout, at du har tilladelse til at gøre brug af Servicen, og at du vil handle i henhold til disse Servicebetingelser. Du fraskriver Goout alle krav fra tredjepart, som er baseret på påstanden om at din brug af Servicen (herunder, men ikke begrænset til, offentliggørelsen af Indhold) er ulovlig.

Forpligtelser

11.1: Goout påtager sig intet ansvar for skader som opstår som følge af levering af Servicen eller som følge af ulovlige handlinger eller på anden måde, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

11.2: Hvis Goout er ansvarlig over for dig for skader, der på enhver måde er opstået, så er denne forpligtelse i alle tilfælde begrænset per forekomst (hvorved en tilsluttet række begivenheder betragtes som en begivenhed) til beløbene inklusiv moms, som er betalt af dig til Goout i løbet af det indeværende kalenderår for Servicen, som Goout har ansvaret for.

11.3: Goout er på ingen måde ansvarlig for driftstab, herunder rent økonomisk tab, tab af omsætning eller fortjeneste, tab af data eller immaterielle skader, som er forbundet med, eller som opstår som et resultat af brug af Servicen.

11.4: De i denne artikel nævnte begrænsninger finder ikke anvendelse i tilfælde af at Goout og/eller dets ledelse bevidst har opført sig hensynsløst.

11.5: Din eventuelle ret til erstatning forudsætter, at du hurtigst muligt rapporterer den pågældende skade skriftligt efter forekomst til Goout. Ethvert krav på erstatning mod Goout bortfalder 12 måneder efter modtagelsen af kravet.

12. Indberetning af ulovlige oplysninger

12.1: Goout er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår i forbindelse med brug (herunder, men ikke begrænset til, ulovlig brug) af Hjemmesiden eller Servicen. Goout er kun forpligtet af de nedenstående betingelser, og kun efter at have modtaget en anmodning om at fjerne alle umiskendeligt ulovlige materialer eller om at forhindre eventuelle umiskendeligt ulovlige aktiviteter.

12.2: Goout har etableret en procedure, hvorved tilstedeværelsen af, eller mistanken om, ulovligt materiale kan anmeldes til Goout. Dette skal ske via email til [email protected]. For at vi kan behandle din henvendelse effektivt, er du forpligtet til at angive alle informationer fyldestgørende, korrekt og fuldstændigt.

12.3: Goout forbeholder sig retten til at nægte at blokere materiale eller til at standse aktiviteter, såfremt Goout har en legitim grund til at tvivle på rigtigheden af anmeldelsen eller rigtigheden af de indsendte beviser, eller hvis en interessevurdering er påkrævet. I dette tilfælde kan Goout anmode om en juridisk dom fra en autoriseret domstol i Danmark, som skal indikere, at materialet eller pågældende aktivitet er ulovligt.

12.4: Goout kan på ingen mulig måde være forpligtet til at være part i en tvist mellem anmelderen og en tredjepart.

12.5: Den person, der indsender anmeldelsen, fritager Goout fra alle krav fra tredjepart i forbindelse med blokering eller fjernelse af materialer eller standsning af aktiviteter. Betingelserne for erstatning, som er angivet i disse Servicebetingelser, gælder for alle omkostninger og tab som Goout har haft i forbindelse med en sådan påstand, og Goout er begrænset til dækning af udgifter til juridisk bistand.

13. Varighed og opsigelse

13.1: Hvis du gør brug af et gratis abonnement, har du ret til når som helst at ophøre med at gøre brug af Servicen og slette din Konto.

13.2: Hvis du gør brug af et betalt abonnement er Servicen tilgængelig i en periode, som er bestemt af dig. Hvis du har valgt at tegne abonnement for en bestemt periode, kan dette ikke annulleres inden udløbet af denne periode, og Goout er ikke forpligtet til at tilbagebetale eventuelle beløb, som er forudbetalt for brug af Servicen, heller ikke selvom du ophører med at bruge Servicen eller sletter din Konto. Hvis du har valgt at bruge Servicen for en ubegrænset periode, eller hvis Servicen har været implicit forlænget i slutningen af den aftalte periode, kan Servicen til enhver tid opsiges med en opsigelsesperiode på en (1) måned. I dette tilfælde skal ethvert beløb, der betales af dig, returneres i forhold til den forløbne periode.

13.3: Goout understreger at du har fjorten (14) dages fortrydelsesret i henhold til Dansk lovgivning. Fortrydelsesfristen løber fra det øjeblik, betalingen har fundet sted.

13.4: I henhold til Dansk lovgivning har du ikke fortrydelsesret på billetter, mad og drikkevarer.

13.5: I tilfælde af ophævelse af aftalen, vil ingen anden annullering finde sted end det, som Goout allerede har leveret og/eller gennemført. Beløb faktureret af Goout inden ophævelsen i forbindelse med ydelser, som Goout har leveret eller udført korrekt, skal betales i henhold til det, der er angivet i disse Servicebetingelser, og skal betales med det samme på tidspunktet for ophævelsen.

14. Diverse

14.1: Dansk Lovgivning finder anvendelse i disse Servicebetingelser og for brugen af Servicen og Hjemmesiden.

14.2: Enhver tvist, der opstår mellem dig og Goout, skal forelægges en dommer i en Dansk domstol med mindre ufravigelig lovgivning kræver, at tvisten forelægges en anden dommer.

14.3: Goout kan overdrage rettigheder og forpligtelser, der har ophav i disse Servicebetingelser, til andre, og vil informere dig om dette, før det finder sted. Hvis du ikke accepterer denne overdragelse, skal du ophøre med at bruge Servicen og slette din Konto.

14.4: Såfremt en del af disse Servicebetingelser er, eller bliver, ugyldig, så er du og Goout forpligtet af det, der tilbagestår. Goout erstatter den ugyldige del med betingelser der er gyldige, for hvilke eventuelle juridiske konsekvenser, med hensyn til indholdet og hensigten med disse Salgsbetingelser, så vidt skal stemme overens med den ugyldige del.